Menu:

Nabídka izolací


Střechy

● zateplené (polystyren, minerální kamenná vlna, polyuretan)

● nezateplené

▲ PVC fólie - kotvené tóliové technologie ukončené přivařením (horkým vzduchem) na klempířské prvky z poplastovaného plechu (Viplanyl 0,8 mm - okapnice, štítová lišta, tmelící lišta ...).

▲ Asfaltové modifikované pásy - jednovrstvé nebo dvouvrstvé systémy celoplošně natavené k napenetrovanému podkladu, případně mechanicky kotvené. Povrchová úprava - břidličný posyp

▲ Používaný materiál: Vedag, Bauder, Bőrner, Icopal,Elastek,...


Spodní izolace

● Tlaková izolace (pod úrovní terénu, podsklepené stavby apod.).

● Izolace proti zemní vlhkosti (v úrovni a nad úrovní terénu - základové desky,...).

● Protiradonové izolace (pásy s Al folií např. Foalbit - nejlépe ve dvou vrstvách v kombinaci s oxidovaným asfaltovým pásem nebo modifikovaným pásem, u tlakovky nutnost minimálně dvou vrstev.).

▲ PVC fólie - používané tloušťky 0,7 mm - 2,0 mm, dle množství radonu a pro tlakové izolace používám silnější fólie (použitý materiál: Fatrafol, Alkorplan, Folgam,...).

▲ Asfaltové modifikované pásy - tlakové izolace (min. dvě vrstvy, nejlépe alespoň jedna modifikovaná)

▲ Používaný materiál: Dehtochema, Bőrner, Soprema, Bϋscher-Hofmann, Icopal,...


Balkóny a terasy

● Používám pouze PVC fólie (případně spec. pochozí fólie tloušťka minimálně 2,5 mm). Zaplechování poplastovaným plechem Viplanyl a následné navaření fólie. Pochozí terasy nebo balkóny je nutno zabezpečit proti mechanickému poškození:

a. klasicky dlažbou do betonu
b. dlažba terasová na sucho do PET terčů
c. umělé trávníky - plastové koberce
d. dřevěné rošty
e. případně jiné

▲ Používaný materiál: Fatrafol, Sika, Alkor, Protan,...


Bazény, jezírka, jímky

● Izolace bazénů provádím ze speciálních bazénových fólií různých barev případně vzorů. Na schodech dezénová protiskluzová fólie.

● Jezírka izoluji jezírkovou fólií odolávající UV záření

▲ Používaný materiál: Alkorplan, DLW - Delifol, Cefil, Elbe, Fatra,...